Spectacle 1: Ibango Ry'ubuzima (2005) by Inyange Asbl